วิธีสมัครปฏิบัติธรรม

ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนฯ

ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาระเบียบการลงทะเบียนปฏิบัติธรรม

ขั้นตอนที่ 3

เข้าร่วมกลุ่มไลน์สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มโดยใช้ชื่อจริง และกรุณาศึกษากฎ-กติกา การใช้กลุ่มไลน์ก่อนเข้าร่วมกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 4

ศึกษากำหนดการจัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน และวันลงทะเบียนล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 5

ลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนด โดยปฏิบัติตามระเบียบการลงทะเบียนอย่างเคร่งครัด

ยกตัวอย่าง

หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในวันที่ 5 มีนาคม 2565 และกำหนดการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าคือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

ท่านจะต้องลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยส่งข้อความระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และวันที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม เข้ามาในกลุ่มไลน์ "สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" เช่น สมศรี ตั้งจิตภาวนา 0891234567 ลงทะเบียนปฏิบัติธรรม 5 มี.ค. เป็นต้น

หมายเหตุ: การลงทะเบียนก่อนเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าปฏิบัติธรรม สามารถสอบถามได้ที่ Line: @watpho.meditation

ใบสมัครผู้ปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพน 2565.pdf