กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ระยะเวลา 1 วัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)

แนวทางการสอน

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปิดสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 (พองหนอ ยุบหนอ) ตามแนวทางของวัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ซึ่งมีท่านสยาดอภัททันตวิโรจนะ อัคคกัมมัฏฐานาจริยะ เป็นเจ้าสำนัก หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในขั้นต้น ประกอบด้วย 3 อิริยาบถหลัก คือ การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ และการกราบสติปัฏฐาน

การเดินจงกรม

การนั่งสมาธิ

การกราบสติปัฏฐาน

ตารางกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

เวลา 07.30 น. เปิดให้ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม
เวลา 08.30 น. สมาทานศีล รับฟังโอวาท
เวลา 09.30 น. เจริญสติเข้าสู่ภาคปฏิบัติเต็มกำลัง (ภาคเช้า)
เวลา 11.00 น. เจริญสติรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.00 น. สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวลา 13.00 น. เจริญสติเข้าสู่ภาคปฏิบัติเต็มกำลัง (ภาคบ่าย)
เวลา 16.30 น. เจริญสติดื่มน้ำปานะ
เวลา 17.00 น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตา
เวลา 17.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ:

1. สำหรับโยคีใหม่ (ผู้เข้าปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนฯ เป็นครั้งแรก) จะได้รับการอบรมพื้นฐานการปฏิบัติธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 1 ครั้ง
2. ในช่วงบ่าย พระวิปัสสนาจารย์จะเรียกสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความเหมาะสม

รับฟังโอวาทธรรม

เจริญสติเข้าสู่ภาคปฏิบัติ

ส่งอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์

เรียนพื้นฐาน (สำหรับโยคีใหม่)

ข้อตกลงเบื้องต้น

สำหรับผู้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เพื่อให้การปฏิบัติได้ผลก้าวหน้าเร็วไว และไม่เกิดโทษรบกวนผู้อื่น ให้ปฏิบัติตามดังนี้


1.   รักษาศีล 5 หรือศีล 9 ให้บริสุทธิ์ตลอดเวลา (จนกว่าจะออกจากกรรมฐาน)

2.   ทำตามแนวทางวิธีการที่สอนเท่านั้น (เคยปฏิบัติมาแนวทางอื่นให้วางไว้ก่อน)

3.   อย่าสนใจคนอื่น เพ่งโทษคนอื่น ให้มาดูตัวเองเท่านั้น (เวลาที่จะมาดูตัวเองมันมีน้อย)

4.   อย่าพกอัตตามามากนัก กรุณาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย (ถอดหัวโขนวางไว้ก่อน)

5.   อย่าสร้างความวุ่นวายไม่ว่าเรื่องใดๆ (ถ้าท่านวุ่นวาย สถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะสมกับท่าน)

6.   อย่าทำความรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเป็นอันขาด ไม่ว่าทางกายวาจาใจ (สำรวมตนให้อยู่กับพระกรรมฐาน)

7.   งดเว้นการพูดคุยติดต่อสื่อสารทุกชนิด (เครื่องมือติดต่อสื่อสารปิดไว้ก่อน) ถ้ามีเหตุจำเป็นให้ไปพูดคุยให้ไกลที่สุดจากที่ปฏิบัติธรรม

8.   กลับบ้านไปให้ทำต่อเป็นการบ้านทุกวัน (อย่างน้อยเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมง)

 

โย สาโร โส ฐสฺสติ

ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสาร ผู้นั้นจึงจะทนอยู่ได้

พระธรรมอันล้ำค่า แสวงหาและพบได้ ที่กายใจของตน

การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ขมขื่น แต่ผลของมันหวานชื่นเสมอ

ขอท่านทั้งหลายจงมีความเพียรเลิศ เป็นเครื่องขูดกิเลสหาย
อย่าให้พญามารทั้งหลายประทุษร้าย ทำลายล้าง ความเพียรจม
จนกว่าจะถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ

ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

แผนผังสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนฯ

ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
เลขที่ 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

วิธีการเดินทาง

รถสาธารณะ:

รถโดยสารประจำทาง สาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 44, 47, 48, 53 และ 82
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.1, ปอ.พ.4, ปอ.507, ปอ.508, ปอ.12, ปอ.44, และ ปอ.48

รถไฟฟ้า: รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ขึ้นที่สถานีสนามไชย ทางออกหมายเลข 1 (มิวเซียมสยาม)

รถยนต์ส่วนตัว: จอดรถได้ที่ถนนเชตุพน (ลานจอดรถวัดพระเชตุพน) ทางเข้าอยู่บริเวณถนนมหาราช

เรือโดยสาร: เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือท่าช้างหรือท่าวัดอรุณ แล้วนั่งเรือข้ามฟากมาขึ้นที่ท่าเตียนหรือท่าราชินี