ร่วมเป็นเจ้าภาพ

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

1. เจ้าภาพภัตตาหาร เช้า-เพล กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

670101 เจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนฯ 2567

ประสงค์เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร เช้า-เพล สำหรับพระวิปัสสนาจารย์ คณะทำงาน และผู้ปฏิบัติธรรม
สามารถถวายปัจจัยเพื่อให้สำนักปฏิบัติธรรมดำเนินการจัดซื้อภัตตาหาร หรือจัดเตรียมภัตตาหารมาด้วยตนเอง ดังนี้

มื้อเช้า
อาหารว่าง 2,500  บาท / วัน หรือ 80 ชุด / วัน

มื้อกลางวัน
อาหารกล่อง 4,500 บาท / วัน (รับ 2 เจ้าภาพ)
สามารถรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมด 9,000 บาท หรือ 100 ชุด / วัน
ผลไม้ 2,500 บาท / วัน หรือ 100 ชุด / วัน

น้ำปานะ 2,500 บาท / วัน หรือ 100 ขวด / วัน

ประสงค์เป็นเจ้าภาพภัตตาหาร กรุณาติดต่อ

2. ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ประสงค์ร่วมทำบุญบำรุงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แผนกสำนักปฏิบัติธรรม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สามารถโอนมาได้ที่บัญชี


ธนาคารออมสิน สาขาปากคลองตลาด บัญชีเลขที่ 020-1-11939-938
ชื่อบัญชี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


ทั้งนี้ กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ ไลน์ @watpho.meditation (วิปัสสนาวัดพระเชตุพน) ทุกครั้ง
โดยระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ เพื่อดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ @watpho.meditation (วิปัสสนาวัดพระเชตุพน)